TƯỢNG DI ĐÀ

“Rồi về sau qua bao đời tu luyện 
Bổn nguyện ngài quả mãn hiện phương Tây
Vô Lượng Thọ chánh giác đã đủ đầy
Xưng danh hiệu là A Di Đà Phật !”

TƯỢNG ĐẠI THẾ CHÍ BỒ TÁT

“Đại Thế Chí Bồ Tát sáng soi.

Cầm sen cứu độ hết muôn loài.

Quang minh chín đại không buồn bã.

Lặng lẽ âm thầm chẳng thiệt thò !”

TƯỢNG DI LẶC

Ông Di Lạc cười ha ha

Ông luôn ở gần ta

Mang trong lòng niềm yêu thương

Cứu nhân giúp thế an lành

TƯỢNG QUAN ÂM BỒ TÁT

“Sen vẫn nở khắp khung trời ngào ngạt
Lòng hồng tươi không một chút lao xao
Khi môi con cất lên tiếng kêu cầu:
Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát!”

TƯỢNG TÂY PHƯƠNG TAM THÁNH

Tây Phương Tam Thánh “Gồm 3 Đức Phật: Ở giữa là Đúc Phật A Di Đà. Bồ Tát Đại Thế Chí cầm cành hoa sen màu xanh đứng bên tay phải Đức Phật A Di Đà. Còn bên  tay trái là Bồ Tát Quan Thế Âm cầm nhành dương liễu và bình tịnh thủy. Hai vị Bồ Tát hiện thân hai bên Đức Phật A Di Đà tượng trưng cho Từ Bi và Trí Tuệ “. 

TƯỢNG NGŨ HÀNH NƯƠNG NƯƠNG

Đệ Nhất Chúa Bà Kim TInh Thần Nữ 

Đệ Nhị Chúa Bà Mộc Tinh Thần Nữ

Đệ Tam Chúa Bà Thủy Tinh Thần Nữ

Đệ Tứ Chúa Bà Hỏa Phong Thần Nữ

Đệ Ngũ Chúa Bà Thổ Đức Thần Nữ

A NAN-CA DIẾP

Vì sao hai vị này lại đòi Đường Tăng cái bát vàng để đổi lấy Chân Kinh ? Thực ra, hai Ngài “hỏi lễ vật” là vì nhìn thấy Đường Tăng còn tâm lưu luyến với cái bát vàng và ràng buộc tình cảm huynh đệ với vua Đường (người tặng bát). Nếu Đường Tăng ngộ ra, dâng bát vàng, thì chấp trước cuối cùng này mới quét sạch, tâm mới đạt thanh tịnh hư vô.

THẦN TÀI THỔ ĐỊA

Thần tài và Thổ địa là hai vị thần thường được thờ chung, họ cai quản tài lộc, tiền bạc và cai quản sự may mắn, làm ăn thuận lợi. Chính vị thế, việc thờ cúng, bài trí bàn thờ Thần tài và Thổ địa rất được xem trong

TƯỢNG PHẬT MỚI

Những mẫu tượng phật mới nhất tại Vạn Tượng Store

TƯỢNG THẦN TÀI THỔ ĐỊA

Những mẫu tượng thần tài thổ địa mới nhất tại Vạn Tượng Store

TƯỢNG THẦN TÀI THỔ ĐỊA

COMBO TRANG TRÍ BÀN THỜ